10 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

DODANO: 2017-01-30 14:20:40

W oparciu o najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące zasad przyjęcia i pobytu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, opracowaliśmy listę pytań wraz z odpowiedziami.

  1. ILE TRWA POBYT W SOW?

Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie może trwać do trzech miesięcy. To oznacza, że w każdym przypadku może być inaczej. Czasem trwa krócej, ale bywa również tak, że w wyjątkowych przypadkach, decyzją kierownika, pobyt może zostać przedłużony.

  1. CZY ZA POMOC UZYSKANĄ W SOW TRZEBA PŁACIĆ?

Nie. Dostęp do usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest całkowicie bezpłatny. Każda osoba doznająca przemocy może za darmo skorzystać z: psychoedukacji, konsultacji i terapii psychologicznej, konsultacji pedagogicznych, socjalnych oraz prawnych, może uzyskać bezpieczne schronienie (do 3 miesięcy). W tym okresie, jeżeli Klient nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o Pomocy Społecznej, Ośrodek zapewnia również podstawowe wyżywienie jak również środki czystości, higieny.

  1. CO TRZEBA ZABRAĆ ZE SOBĄ DO OŚRODKA?

Najważniejsze są dokumenty. Pamiętaj żeby mieć ze sobą dokument tożsamości, ewentualną dokumentację medyczną np. zaświadczenie lekarskie dotyczące obrażeń, obdukcje, książeczki zdrowia dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności itp. Z uwagi na działania prawne, które być może zdecydujesz się podjąć, warto mieć również odpisy aktów urodzenia dzieci i małżeństwa. Weź także decyzje o przyznaniu wszelkich świadczeń pieniężnych. Pomyśl, jakie dokumenty mogą Ci się jeszcze przydać, np. świadectwa pracy, jeśli masz za sobą przeszłość zawodową. Jeśli możesz, poza dokumentami weź podstawowe ubrania, ulubioną przytulankę dziecka, przybory szkolne jeśli dziecko się uczy. Jeśli opuszczasz dom nagle i nie masz możliwości spakowania się – NIE MARTW SIĘ, na miejscu powoli skompletujemy wszystkie konieczne rzeczy.

  1. CZY OŚRODEK POMAGA FINANSOWO?

Nie. Ośrodek nie dysponuje funduszem, z którego mógłby wspierać swoich klientów finansowo. Dlatego współpracuje z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

  1. CZY OŚRODEK MOŻNA OPUŚCIĆ Z WŁASNEJ WOLI?

Tak. Pobyt w SOW jest całkowicie dobrowolny. To Ty decydujesz, czy chcesz w nim przebywać. Jeśli uznasz, że nie potrzebujesz już pomocy Ośrodka, możesz go opuścić, dopełniając wcześniej formalności. Otrzymasz tzw. Kartę Opuszczenia Ośrodka, w której zostanie opisana pomoc, która została udzielona oraz zalecenia na przyszłość.

  1. CZY W SOW TRZEBA WYKONYWAĆ JAKIEŚ OBOWIĄZKI?

Tak. W SOW obowiązuje regulamin, którego należy przestrzegać. Ośrodek nie zatrudnia osób sprzątających, gotujących itp. To oznacza, że wszystkie osoby, które przebywają w SOW muszą same zadbać o jego czystość czy przygotowanie posiłków dla siebie i dzieci. Jeśli nie potrafisz gotować otrzymasz pomoc i wskazówki. Samodzielnie opiekujesz się także swoimi dziećmi, dbając o ich bezpieczny, regularny plan dnia. Obowiązkowe są również spotkania z psychologiem, pedagogiem czy zajęcia grupowe.

  1. CZY WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SOW SĄ W TAKIEJ SAMEJ SYTUACJI?

To co łączy wszystkich naszych klientów, to fakt doznawania przemocy w rodzinie, jednak sytuacja poszczególnych osób zawsze się różni. Każdy ma inne zasoby, które pomogą w wyrwaniu się z kręgu przemocy. Niektórzy mają wsparcie w rodzinie czy przyjaciołach, inni pracę zawodową, dochód pozwalający na szybką samodzielność. Częściej bywa tak, że nie bardzo jest na kogo liczyć. Pobyt w SOW pozwala rozpoznać czym dysponujesz, albo od czego trzeba zacząć by na skutek tych działań jak najszybciej stanąć na własnych nogach.

  1. CZY POMOC W OŚRODKU MOGĄ UZYSKAĆ TYLKO KOBIETY?

Nie. Przemoc dotyczy nie tylko kobiet i dzieci. Mężczyźni również bywają krzywdzeni. Mężczyzna, który się do nas zgłosi może uzyskać pomoc w takiej samej formie jak kobiety.

  1. CZY W OŚRODKU MOGĄ ODWIEDZAĆ MNIE BLISCY?

Tak, po uzyskaniu zgody kierownika Ośrodka, na określonych zasadach i w konkretnych godzinach, mogą Cię odwiedzić bliskie osoby, krewni bądź przyjaciele. Na teren Ośrodka nie ma jednak wstępu osoba stosująca przemoc! Nie ma odstępstw od tej reguły. Jeśli szukasz u nas bezpieczeństwa i schronienia, nielogicznym byłyby kontakty z kimś, kto w jakikolwiek sposób zagraża Tobie i dzieciom.

  1. CO SIĘ DZIEJE Z OSOBAMI OPUSZCZAJĄCYMI OŚRODEK?

Nie ma jednego scenariusza dla wszystkich. Finał w głównej mierze zależy od celu, który obiera sobie osoba doznająca przemocy. Niektórzy chcą wynająć mieszkanie i dążą właśnie do tego. Inni korzystają z pomocy rodziny uzyskując schronienie. Nasi Klienci decydowali się również na wyjazdy za granicę. Bywa też tak, że Klient sygnalizuje od początku chęć powrotu do partnera pod pewnymi warunkami, które stara się wyegzekwować. To Ty decydujesz na czym Ci zależy i w czym możemy być pomocni.